Αισθητική vs Πλαστική χειρουργική: Ποιες είναι οι διαφορές τους;

αισθητική πλαστική χειρουργική

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η πλαστική χειρουργική περιλαμβάνει κυρίως κάποια αισθητική θεραπεία που προχώρησε ένας  celebrity προκειμένου να διατηρήσει τη νεανική του εμφάνιση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντινές ειδικότητες, υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στην αισθητική και την πλαστική χειρουργική.

Τι είναι η πλαστική χειρουργική;

Η πλαστική χειρουργική είναι ο κλάδος που περιλαμβάνει τόσο τις αισθητικές, όσο και τις επανορθωτικές επεμβάσεις. Η επανορθωτική χειρουργική εστιάζει στην αποκατάσταση ή επανόρθωση ζητημάτων που σχετίζονται με γεννητικές δυσμορφίες, τραυματισμούς ή γενικότερα άλλους λόγους. Ορισμένες λιγότερο γνωστές επεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του καρπιαίου σωλήνα, επεμβάσεις μικροχειρουργικής, ρινοπλαστική.

αισθητική πλαστική χειρουργική πρόσωπο

Τι είναι η αισθητική χειρουργική;

Η αισθητική χειρουργική είναι ο κλάδος που σκέφτονται οι περισσότεροι όταν ακούν τον όρο πλαστική χειρουργική. Αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται για να βελτιωθεί η εμφάνιση ενός ασθενή και να βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση του. Ανάμεσα σε αυτές τις επεμβάσεις συγκαταλέγονται:

αισθητική πλαστική χειρουργική σώμα

Τι θα πρέπει να προσέξετε πριν επιλέξετε χειρούργο;

Σίγουρα θα θέλετε να επιλέξετε έναν ειδικό που έχει ιδιαίτερες δεξιότητες στην επέμβαση που έχετε επιλέξει να προχωρήσετε. Με αυτό τον ειδικό θα πρέπει να έχετε μια σχέση εμπιστοσύνης. Ακόμη, θα πρέπει να μελετήσετε το βιογραφικό ενός χειρούργος, καθώς και να ελέγξετε την προϋπηρεσία που μπορεί να έχει.

Παρά το γεγονός ότι τόσο η πλαστική, όσο και η αισθητική χειρουργική πραγματοποιείται για να βελτιωθεί η εμφάνιση του σώματος ενός ασθενή, διαφέρει η φιλοσοφία και οι στόχοι για την κάθε επέμβαση. Κάθε επέμβαση έχει συγκεκριμένους στόχους που αναπτύσσονται προκειμένου να αναπτυχθούν τα συγκεκριμένα είδη επεμβάσεων.

Με πληροφορίες από: kauveryhospital.com, americanboardcosmeticsurgery.org, muhealth.org

Διαβάστε ακόμη:

Πλαστική λαιμού: Ανόρθωση με neck lift

Πλαστική χειρουργική δέρματος: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το facelift

 

Disclaimer: Οι πληροφορίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις πληροφορίες και τις συμβουλές ενός ειδικού ή ενός αρμόδιου επαγγελματία υγείας.