Περισσότερα προβλήματα στις επεμβάσεις στο στήθος σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

Μία μεγάλη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Αμερικάνικο περιοδικό Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής (PRS), στην τελευταία έκδοση του Δεκεμβρίου, αναφέρει τη χαρακτηριστική μεγαλύτερη συχότητα της επιμόλυνσης κατά την επέμβαση τηςσμίκρυνσης του στήθους σε άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Michele A. Shermakοι επιπλοκές στις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες οφείλονται στις ορμονικές τους μεταβολές.

Κατά την έρευνα αυτή καταγράφηκαν 1192 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε σμικρυντικήεπέμβαση στο στήθος τους κατά την περίοδο της δεκαετίας μεταξύ των ετών 1999 και 2009. Οι γυναίκες αυτές ανάλογα με την ηλικία τους χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, σε γυναίκες κάτω από τα σαράντα σε γυναίκες μεταξύ σαράντα και πενήντα ετών και σε γυναίκες άνω των πενήντα ετών.

Το σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες που είναι σε νεαρότερη ηλικία να μικρύνουν το στήθος τους με μεγαλύτερη ασφάλεια, σε σύγκριση με εκείνες που ξεπερνούν τα πενήντα έτη της ηλικίας.

Η επέμβαση της σμίκρυνση του όγκου του στήθους αποτελεί μία θεραπευτική επέμβαση για τις γυναίκες, που ανακουφίζει από τα συμπτώματα του πόνου στη μέση, στον ώμο και τον αυχένα, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνει τα σημάδια από το στηθόδεσμο και βελτιώνει τη στάση του σώματος.

Κείμενο: Αντωνιάδης Αθανάσιος , Πλαστικός Χειρουργός