Μη-Επεμβατική (Liquid) Ρινοπλαστική!

Η εξέλιξη στις τεχνικές της Πλαστικής Χειρουργικής επικεντρώνεται ολοένα και πιο έντονα στη μείωση της χειρουργικής και τραυματικής παρέμβασης μας.

Κείμενο:Δρ. Ιωαννίδης Ανδρέας Πλαστικός Χειρουργός, http://www.advancedaesthetics.gr

Η γνώση του Πλαστικού Χειρουργού στην ανατομία του σώματος και προσώπου στην διαδικασία γήρανσης αλλά και στην φυσιολογία της επούλωσης αποτελεί και την εγγύηση στην ανάπτυξη καινούργιων μεθόδων για προβλήματα που παλαιότερα έχρηζαν καθαρά μια χειρουργική μέθοδο.

Η αισθητική χειρουργική της μύτης (Ρινοπλαστική) ευρίσκεται σε μια από τις υψηλότερες θέσεις ζητούμενης παρέμβασης από τους ασθενείς. Αναλύωντας τα περιστατικά παρατηρήσαμε σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 20 % απασχολείτο από μικρά ανατομικά προβλήματα όπως είναι η κορυφή της μύτης, μικρή πτώση της μύτης, μικρός ήβος μικρή (καμπουρίτσα), ήπια σκολίωση στη ράχη, εντυπώματος στη μετωπορινική, ανυψωμένη κορυφή (snob nose), και διάφορα άλλα.

Αυτές είναι μερικές διαταραχές συμμετρίας της μύτης που μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς χειρουργείο.

Ο πρώτος Πλαστικός Χειρουργός που μίλησε για μη χειρουργική παρέμβαση στην μύτη είναι ο Dr Alexander Rivkin. Έκτοτε έχουν γίνει αρκετές αναφορές από Πλαστικούς Χειρουργούς για το θέμα αυτό.

Εγώ προσωπικά έχω εντάξει την εφαρμογή της μη Χειρουργικής Ρινοπλαστικής στην πραχτική μου τα τελευταία 5 χρόνια και την οποία περιγράφω ως ‘Liquid Rhinoplasty’.

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι μόνο μικρές αλλαγές όπως τις έχω προηγουμένως περιγράψει μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την πραχτική.

Περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη μύτη, μεγάλο ήβο, σκολίωση κλπ δεν αποτελούν ένδειξη για αυτή την τεχνική παρά μόνο για την κλασσική χειρουργική παρέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της ‘Liquid Rhinoplasty’ είναι πολλαπλά και απαριθμούνται πιο κάτω:

  • Απλότητα στη διαδικασία.
  • Γρήγορη διάρκεια (15 minutes).
  • Όχι αναισθησία.
  • Όχι ενέσιμη τοπική νάρκωση.
  • Άμεσα αποτελέσματα.
  • Καμία μετεγχειρητική ανάγκη απουσίας από εργασία ή κοινωνική ή οικογενειακή δραστηριότητα.
  • Οικονομικότερη (cost effective).
  • Όχι νοσηλεία σε κλινική.

Η χρήση ειδικών υλικών έγχυσης μπορεί να διαμορφώσει τη μύτη και να δώσει αυτή τη διαφορετική λεπτομέρεια που πάντοτε επιθυμούσε ο ασθενής μας αλλά δεν εύρισκε το θάρρος να αναζητήσει γιατί φοβόταν το χειρουργείο ή δεν μπορούσε να απουσιάσει από την εργασία ή άλλη δραστηριότητα του.

Η μέθοδος της όχι επεμβατικής ρινοπλαστικής (Liquid Rhinoplasty) είναι μια εξαιρετική εναλλακτική παρέμβαση οικονομικά αποδεκτή από όλους που στα χέρια του εξειδικευμένου Πλαστικού Χειρούργου μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά θαύματα.

Disclaimer: Οι πληροφορίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις πληροφορίες και τις συμβουλές ενός ειδικού ή ενός αρμόδιου επαγγελματία υγείας.