Ρινοπλαστική: “Για ιδανικό προφίλ”

ανοιχτή ρινοπλαστική

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μύτη κατέχει το πιο κεντρικό σημείο στο πρόσωπο και έτσι, μαζί με τα μάτια, παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην εμφάνιση. Πιθανές μικρές ατέλειες ή ελαττώματα μεγεθύνονται δυσανάλογα και επηρεάζουν το συνολικό αποτέλεσμα.

Κείμενο: Αριστείδης Τσακίρης, Πλαστικός Χειρουργός

*Διευθυντής Κλινικής Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, Μέλος της Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών της Μεγάλης Βρετανίας

H αποστολή του πλαστικού χειρουργού είναι να διορθώσει τις ατέλειες, ώστε η «νέα» μύτη να ταιριάζει απόλυτα στο πρόσωπο. Εδώ πρέπει να τονιστούν δύο βασικά θέματα: πρώτον, κάθε πρόσωπο έχει τις δικές του αναλογίες και, επομένως, μια τέλεια μύτη σε κάποιο αναγνωρισμένο μοντέλο ομορφιάς μπορεί να μην εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.

Δεύτερον, κάθε άνθρωπος έχει «αποθηκεύσει» στον εγκέφαλό του μια συνολική εικόνα του προσώπου του και αναγνωρίζει αυτή την εικόνα διαφορετικά από τους γύρω του, όπως για παράδειγμα ακούμε τη φωνή μας λίγο διαφορετικά απ’ ό,τι την ακούνε οι συνομιλητές μας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη σε δύο διαστάσεις, ενώ οι άλλοι μας παρατηρούν σε τρεις. Άρα, εκτός εξαιρέσεων, δεν είναι ό,τι καλύτερο να αλλάζουμε δραματικά τα δεδομένα ενός προσώπου. Οι διορθώσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε με μέτρο, ώστε να αποκαθίσταται η αρμονία και η συμμετρία του προσώπου.

Από την άλλη πλευρά, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βλέπει φιλικά αυτή την αλλαγή και να μην τον ξενίζει η νέα του εμφάνιση. Εύκολα, λοιπόν, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δικαίως η ρινοπλαστική θεωρείται διεθνώς μία από τις δυσκολότερες και πιο απαιτητικές επεμβάσεις Αισθητικής Χειρουργικής. Οι συνάδερφοί μας, μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία θεωρούν τη ρινοπλαστική ως κορωνίδα των επεμβάσεων και αναφέρουν ότι όποιος χειρουργός κατέχει το ακρορρίνιο (την κορυφή της μύτης) κατέχει και όλη τη ρινοπλαστική. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό ο πλαστικός χειρουργός που θα εκτελέσει την επέμβαση να παρέχει τα ακόλουθα εχέγγυα: να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος σε όλες τις νέες τεχνικές αλλά και στην Επανορθωτική Χειρουργική και να έχει χειρουργήσει μεγάλο αριθμό και μεγάλη γκάμα ασθενών. Η ρινοπλαστική δεν συγχωρεί λάθη και παραλείψεις όπως άλλες κοσμητικές επεμβάσεις. Όπως προαναφέραμε, τα λάθη και οι ατέλειες μετεγχειρητικά θα τονιστούν, με δυσάρεστες συνέπειες για το αποτέλεσμα.

ανοιχτή ρινοπλαστική

Λίγα λόγια για την επέμβαση

Εν αρχή ην το ιστορικό. Σε κάθε επέμβαση Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ιστορικό του ενδιαφερόμενου. Είναι λάθος, κατά την προσωπική μου άποψη, στην πρώτη επίσκεψη να ξεκινάμε με το αντικείμενο της επέμβασης. Προηγείται ένα λεπτομερές ιστορικό, τόσο ατομικό όσο και κληρονομικό, και ακολουθεί το κυρίως πρόβλημα. Η ρινοπλαστική είναι χειρουργική επέμβαση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται και οι πιθανότητες επιπλοκών και ανεπιθύμητων ενεργειών (πρέπει επίσης να τονιστεί στον ενδιαφερόμενο ότι, όπως και στις άλλες επεμβάσεις Αισθητικής Χειρουργικής, ο χειρουργούμενος εισάγεται στο χώρο του νοσοκομείου υγιής και εξέρχεται «ασθενής»). Η κυρίως εξέταση του υποψήφιου για ρινοπλαστική περιλαμβάνει δύο άξονες:

α) τη λειτουργία της αναπνοής και

β) την αισθητική της μύτης.

Ο πλαστικός χειρουργός οφείλει και πρέπει να γνωρίζει να εξετάζει τη μύτη ως όργανο της αναπνοής. Είναι απαραίτητο να έχει εκπαιδευτεί να χειρουργεί το εσωτερικό της μύτης όπως και το εξωτερικό. Θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει και να διορθώνει πιθανή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή υπερτροφία των ρινικών κογχών, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστική δυσχέρεια ή και υπνική άπνοια σε μερικές περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διορθώνεται ταυτόχρονα με το αισθητικό πρόβλημα και το αναπνευστικό και μάλιστα στην ίδια επέμβαση.

“Οι διορθώσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε με μέτρο, ώστε να αποκαθίσταται η αρμονία και η συμμετρία του προσώπου”

Επίσης, είναι σημαντικό οι δύο επεμβάσεις να εκτελούνται από τον ίδιο χειρουργό και όχι από χειρουργούς παραπλήσιων ειδικοτήτων. Η μύτη είναι ένα όργανο και πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία από τον ίδιο χειρουργό.

Μετά, λοιπόν, το ιστορικό και την εξέταση της μύτης από λειτουργικής άποψης, καταλήγουμε στο αισθητικό ζητούμενο: τι απασχολεί τον υποψήφιο, τι δεν του αρέσει, τι θέλει να διορθώσει. Ο πλαστικός χειρουργός πολλές φορές ζητάει να του επιδείξουν στον καθρέφτη αυτά τα σημεία ώστε να είναι απολύτως σίγουρος για τα πεδία που θα διορθώσει. Αναλύει στη συνέχεια το χειρουργικό πλάνο του και εξηγεί τις πιθανές επιπλοκές. Ένας καλά ενημερωμένος «ασθενής» είναι ένας «καλός ασθενής».

Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Ούτε ο ενδιαφερόμενος να προσπαθήσει να ξεγελάσει ή να κρύψει πράγματα από το γιατρό αλλά ούτε ο γιατρός να σκέφτεται καθαρά και μόνο το οικονομικό όφελος. Πρόκειται για ένα ταξίδι που θα κάνουν μαζί, δίπλα δίπλα, και στο τέλος πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Στη συνέχεια αναλύονται ζητήματα χειρουργικής τεχνικής, όπως λ.χ. οι τομές, ο νάρθηκας, οι μώλωπες κ.ά.

ανοιχτή ρινοπλαστική

Η μέθοδος που προτιμάται σήμερα διεθνώς είναι η ανοιχτή ρινοπλαστική, όπου γίνεται μια μικρή τομή στη στυλίδα της μύτης. Η τομή αυτή στη συνέχεια ενώνεται με τις τομές που γίνονται εσωτερικά στους ρώθωνες και έτσι επιτυγχάνεται η ανάσπαση όλου του δέρματος της μύτης, όπως ακριβώς γίνεται και με το καπό του αυτοκινήτου. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η επέμβαση πραγματοποιείται ευκολότερα αλλά, κυρίως, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και μεθοδικότητα.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι ότι διορθώνεται η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτομοσχεύματα, είτε για να ενισχύσουμε τη στήριξη της μύτης είτε για να διευρύνουμε τις αεροφόρες οδούς είτε για λόγους συμμετρίας και αρμονίας, μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο αφού έχουμε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της ανοιχτής ρινοπλαστικής. 

Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η μέθοδος αυτή υπερτερεί κατά πολύ της κλειστής ρινοπλαστικής, της οποίας το μόνο προτέρημα είναι η μη ύπαρξη αυτής της μικρής τομής των 4-5 χιλ. (η οποία έτσι κι αλλιώς δεν διακρίνεται λίγους μήνες αργότερα), αφού, από την άλλη, ο χει- ρουργός δουλεύει «τυφλά», καθοδηγούμενος από το ένστικτό του, χωρίς ουσιαστικά να βλέπει και να υπολογίζει ακριβώς τις ενέργειές του. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε για τον οποίο ελάχιστοι πλαστικοί χειρουργοί διεθνώς επιμένουν στην κλειστή ρινοπλαστική.

ανοιχτή ρινοπλαστική

Η ανάρρωση μετά την επέμβαση

Λόγω των διάφορων εξελίξεων στις τεχνικές και στην εμπειρία μας, η ανάρρωση είναι πολύ τα-χύτερη και ευκολότερη από άλλες εποχές. Από τη στιγμή που ο ασθενής εισάγεται στην κλινική και γίνεται ο προεγχειρητικός εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος, ακολουθεί το χειρουργείο. Η επέμβαση διαρκεί μόλις 1,5-2 ώρες, τις περισσότερες φορές με γενική νάρκωση, και το ίδιο βράδυ ή το επόμενο πρωί ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο νάρθηκας φέρεται από τον ασθενή για μία εβδομάδα, τα ράμματα στη στυλίδα αφαιρούνται στη μία εβδομάδα, ενώ οι μώλωπες και οι εκχυμώσεις υποχωρούν σε 5-7 μέρες. Αυτό που είναι εντυπωσιακό όμως είναι το θέμα του πόνου. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, όση κι αν είναι η έκταση της επέμβασης, λόγω της ατραυματικής τεχνικής, ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται πόνο μετά το χειρουργείο. Δεν χορηγούμε δηλαδή ούτε ενδοφλέβια ούτε από του στόματος παυσίπονα συστηματικά, γιατί δεν χρειάζεται.

 Η μόνη οδηγία είναι να λάβει αγωγή μόνο αν αισθανθεί την ανάγκη, όπως κάνουμε για παράδειγμα όταν έχουμε πονοκέφαλο. Είναι επομένως μια επέμβαση της οποίας η κύρια ενόχληση είναι το οίδημα και οι μώλωπες στην περιοφθαλμική περιοχή καθώς και η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής, τα οποία όμως διορθώνονται σε λίγα 24ωρα. Ο ασθενής δεν πονάει μετά την επέμβαση και αυτό είναι που κάνει την ανάρρωση πολύ πιο εύκολη, γρήγορη και ευχάριστη. Γι’ αυτό άλλωστε πρόκειται για μια επέμβαση που εκτελούμε κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου (ακόμη και το καλοκαίρι), χωρίς να επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσμα.

Συμπερασματικά

 H ρινοπλαστική, και ιδιαίτερα η ανοιχτή ρινοπλαστική, είναι μια επέμβαση που μπορεί να έχει προβλέψιμα και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, αρκεί να γίνεται από τον κα τάλληλο χειρουργό. Οι ασθενείς στην πλειονότητά τους μένουν πολύ ικανοποιημένοι έως ενθουσιασμένοι και αυτό που τονίζουν είναι η εύκολη και γρήγορη ανάρρωση. Έχοντας λύσει λοιπόν δύο μεγάλα προβλήματα, αυτό της αναπνοής και αυτό της αισθητικής, αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση και καλύτερη ψυχολογία, πράγμα που αντανακλά τόσο στις προσωπικές σχέσεις τους όσο και στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Διαβάστε ακόμη: Γλυπτική Γλουτών: Σώμα με καμπύλες