Ρινοπλαστική & επανεπέμβαση: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Η κλασική επέμβαση ρινοπλαστικής, η πιο συχνά ζητούμενη αισθητική επέμβαση στην Ελλάδα, αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς, αφού συχνά οδηγεί σε επανεπέμβαση (secondary rinoplasty) και σπάνια σε επανόρθωση ρινός. Από τους σχολαστικούς χειρουργούς ρινός θεωρείται η δυσκολότερη αισθητική επέμβαση σε δικαίως απαιτητικούς ασθενείς.

Η πλαστική χειρουργική είναι ιατρική ειδικότητα και ο χειρουργός πρέπει να ακολουθεί με ευλάβεια την ιατρική διαδικασία: διάγνωση του προβλήματος, καθορισμός του πλάνου της χειρουργικής θεραπείας – με βάση τη γνώση της ανατομίας και της συμπεριφοράς των ιστών- άψογες συνθήκες χειρουργείου και μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Τα αισθητικά χαρακτηριστικά της κομψής “φυσιολογικής ” μύτης (ράχη, ριζορρίνιο, κορυφή, στυλίδα, ρουθούνια και χειλορινική γωνία), οι αισθητικές ενότητες που εμπλέκονται (άνω χείλος, μάτια, μέτωπο και ζυγωματικά, πηγούνι), η αντίληψη του ασθενούς για το ωραίο, καθώς και τα φυλετικά και τοπικά χαρακτηριστικά καταγωγής του, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να συνθέτουν την διάγνωση.

επανεπέμβαση

Η σωστή διάγνωση, η καλή γνώση της ανατομίας (οστά, χόνδροι, υποδόριο λίπος, διάφραγμα και υφή του δέρματος που συνθέτουν την κατασκευή της μύτης), η γνώση της βιολογικής συμπεριφοράς των ιστών και ο σχεδιασμός του χειρουργικού πλάνου, είναι προϋπόθεση για μια καλή έκβαση της επέμβασης.

Το χειρουργικό ταλέντο του χειρουργού για την υλοποίηση του πλάνου της επέμβασης έπεται, αλλά είναι απαραίτητο στην επιτυχία της ρινοπλαστικής. Η μετεγχειρητική πορεία είναι σχεδόν πάντα ομαλή, αλλά επιβάλλει να ακολουθούνται οι προκαθορισμένοι χρόνοι του μετεγχειρητικού 10ημέρου.

Ο έλεγχος της αναπνοής πρέπει συμπεριλαμβάνεται στη διαγνωστική προσέγγιση και να εντοπίζεται η χειρουργική ανατομική βλάβη (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερπλασία κογχών, ρινική βαλβίδα) και να διορθώνεται κατά τη χειρουργική επέμβαση.

Πρόβλημα αναπνοής μετά τη Ρινοπλαστική ή μη ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα σημαίνει λάθος διαγνωστικό, ανεπαρκή γνώση της ανατομίας, λάθος χειρουργικό πλάνο ή μικρό χειρουργικό ταλέντο και σπάνια επιπλοκή της επέμβασης.

“Το χειρουργικό ταλέντο του χειρουργού είναι απαραίτητο στην επιτυχία της ρινοπλαστικής”

Η επανεπέμβαση της ρινοπλαστικής είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση και προϋποθέτει ιδιαίτερο χειρουργικό ταλέντο και σωστή αντίληψη του προβλήματος. Στη περίπτωση της επανεπέμβασης, εφ’ όσον το περιστατικό το απαιτεί, ο χειρουργός δεν πρέπει να φείδεται όλων των χειρουργικών τεχνικών που η πλαστική χειρουργική διαθέτει, έστω και αν το χειρουργείο πρέπει να εξελιχθεί σε μεγάλη επέμβαση. Από τη προηγούμενη επέμβαση η σχέση των ανατομικών στοιχείων έχει αλλοιωθεί και ουλές εμποδίζουν τη χειρουργική παρασκευή.

Ένας εύλογος χρόνος (οκτώ έως δέκα μήνες) μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης επέμβασης θα πρέπει να παρέλθει ώστε οι ουλές να ωριμάσουν. Η ιατρική διαδικασία: ιστορικό, διάγνωση του προβλήματος, χειρουργικό πλάνο, χειρουργική θεραπεία, με ευλάβεια θα πρέπει και πάλι να ακολουθείται. Οι δυσμορφίες αρχικής ρινοπλαστικής είναι πολύ συχνά ιατρογενείς και παρουσιάζουν προβλήματα που σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο να λυθούν.

επανεπέμβαση

Για να επιτύχει κανείς τη διόρθωσή τους καταφεύγει – με “καλλιτεχνική” διάθεση και ενεργοποιώντας τη φαντασία του – σε διάφορες τεχνικές που κατά καιρούς έχουν περιγραφεί. Οι δυσμορφίες που μπορεί να προκύψουν από μια αρχική ρινοπλαστική με δυσκολία κατατάσσονται και με ακόμα μεγαλύτερη προτείνονται σίγουρες λύσεις.

Ένας αδρός χαρακτηρισμός διάγνωσης του προβλήματος τίθεται (εφιππιοειδής μύτη, supratip deformity, open book οστά κλπ) και προσδιορίζεται η κατεύθυνση του χειρουργείου. Οι ανάγκες για αποκατάσταση ελλείμματος χόνδρου θα πρέπει να εκτιμούνται και να επιλέγεται η πηγή λήψης του (από πτερύγιο αυτιού, διάφραγμα ή πλευρά). Οι ανάγκες για αποκατάσταση ελλείμματος οστού εκτιμούνται και η πηγή του θα πρέπει να αναζητείται στο έξω πέταλο του κρανίου. Πιο σπάνια η προηγούμενη επέμβαση είναι ατελής οπότε η επανεπέμβαση είναι απλή και ακολουθεί τα χνάρια της κλασικής ρινοπλαστικής. Η αυξανόμενη εμπειρία του χειρουργού, η σωστή διάγνωση και η συνεχώς διευρυνόμενη φαρέτρα τεχνικών είναι ικανά να δώσουν λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις.

Κείμενο: Στρατής Γ. Γαβριήλ, Πλαστικός Χειρουργός
Disclaimer: Οι πληροφορίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις πληροφορίες και τις συμβουλές ενός ειδικού ή ενός αρμόδιου επαγγελματία υγείας.