Οι ορμόνες στην εξωσωματική αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Οι γυναίκες που παίρνουν ορμόνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για εξωσωματική γονιμοποίηση, αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο για εμφάνιση όγκων ή προκαρκινικών αλλοιώσεων στις ωοθήκες τους, σε σχέση με όσες γυναίκες δεν καταφεύγουν στις ορμόνες, σύμφωνα με μία νέα ολλανδική επιστημονική έρευνα. Ο κίνδυνος, επισημαίνει η έρευνα, παραμένει χαμηλός καθώς αφορά περίπου επτά γυναίκες στις χίλιες.

Οι ερευνητές συνέκριναν, σε βάθος χρόνου, την υγεία 19.000 γυναικών που στο πλαίσιο της εξωσωματικής, είχαν κάνει ορμονική θεραπεία διέγερσης των ωοθηκών τους με 6.000 γυναίκες που είχαν μεν προβλήματα γονιμότητας, αλλά οι οποίες δεν είχαν κάνει ορμονική θεραπεία.

Από τις συνολικά 25.000 γυναίκες που μελετήθηκαν, 77 ανέπτυξαν καρκίνο των ωοθηκών την επόμενη 15ετία. Οι 61 από αυτές είχαν κάνει ορμονική θεραπεία, ενώ οι υπόλοιπες 16 δεν είχαν πάρει ορμόνες.

Από τις 61 περιπτώσεις κακοήθειας, οι μισές αφορούσαν επιθετικό καρκίνο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου και χημειοθεραπεία, ενώ το ποσοστό επιβίωσης είναι χαμηλό. Οι υπόλοιπες 30 περιπτώσεις αφορούσαν μη επιθετικό καρκίνο, που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, αλλά σπάνια αποβαίνει θανατηφόρος.

Λαμβάνοντας υπόψη κι άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως αν μια γυναίκα είχε γεννήσει ποτέ, την ηλικία της κλπ., οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ορμονική θεραπεία κατά μέσο όρο διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Όμως, ο κίνδυνος δεν αυξάνει, αν γίνουν περισσότερες από μία προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη βοήθεια ορμονών, ένα μάλλον απρόσμενο εύρημα που πρόκειται να διερευνηθεί περαιτέρω.

zougla.gr