Επανορθωτική Επέμβαση μετά από Εγκαύματα.

Έγκαυμα ονομάζουμε την καταστροφή μέρους ή ολόκληρου του πάχους του δέρματος ή και βαθύτερων ιστών (λίπους, μυών, νεύρων, αγγείων, οστών) από θερμικά, χημικά ή ηλεκτρικά αίτια. Ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε τη βλάβη, τα εγκαύματα χαρακτηρίζονται θερμικά, ηλεκτρικά ή χημικά.

Ο τρόπος αντιμετώπισης του εγκαύματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος του εγκαύματος, η ηλικία του ασθενούς, η έκταση του εγκαύματος, η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς κλπ. Μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία, άμεση χειρουργική επέμβαση, ειδική νοσηλεία και φροντίδα. Παρ’ όλα αυτά πολλά προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν με τον καιρό μετά από ένα έγκαυμα όπως ουλές, ρικνώσεις, δυσμορφίες, ασταθείς ουλές, αναπηρίες. Ο Πλαστικός χειρουργός είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει τον πάσχοντα με τα προβλήματα αυτά.

Εκτός των γενικών πληροφοριών πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες της κάθε επέμβασης που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες του/της κάθε ενδιαφερόμενου/νης.

Ο προσωπικός σας πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να σας δει από κοντά, προκειμένου να καθορίσετε μαζί τις περαιτέρω λεπτομέρειες, ερωτήσεις, απορίες αλλά και τον προγραμματισμό της επέμβασης. Είναι επεμβάσεις που απαιτούν προσεκτική εξέταση και ακριβή σχεδιασμό, μπορεί λοιπόν να χρειαστούν πέραν του ενός προσωπικά ραντεβού με τον Πλαστικό Χειρουργό.

Κείμενο: Δημήτριος Εμμ. Μιχελάκης, M.D. Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός, Ενηλίκων & Παίδων.
Disclaimer: Οι πληροφορίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις πληροφορίες και τις συμβουλές ενός ειδικού ή ενός αρμόδιου επαγγελματία υγείας.