Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται και να μιλάει!

• Να του εξηγείτε τι κάνετε, αλλά και τι κάνει και τι βλέπει εκείνη τη στιγμή το παιδί σας. Να χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες προτάσεις, καθώς μεγαλώνει το παιδί σας.

Να μιλάτε με το παιδί σας στην γλώσσα που νιώθετε πιο  άνετα.

• Μιλώντας στο παιδί σας να χρησιμοποιείτε πολλές διαφορετικές λέξεις.

• Χρησιμοποιήστε πολλές διαφορετικές λέξεις με το παιδί σας. Μην ανησυχείτε αν χρησιμοποιείτε “μεγάλες” λέξεις. Τα παιδιά απολαμβάνουν καινούργιες και ασυνήθιστες λέξεις.

• Να ακούτε και να απαντάτε στο παιδί σας.

Βοηθήστε το παιδί σας να μάθει να ακούει προσεκτικά. Δώστε οδηγίες στο παιδί σας να ακολουθήσει.

Να ελέγξετε την ακοή του, εάν συχνά χρειάζεται να του επαναλαμβάνετε τι του λέτε ή του μιλάτε δυνατά.

• Διαβάστε και πείτε πολλές ιστορίες/παραμύθια στο παιδί σας. Κάντε του ερωτήσεις για το τι συνέβη στην ιστορία/παραμύθι. Να διαβάζετε στο παιδί σας σε κάθε γλώσσα που μαθαίνει.

Μην το διακόπτετε όταν λέει κάποια γράμματα/φθόγγους λανθασμένα. Τα παιδιά μπορεί να τα μπερδεύουν και να κάνουν κάποια λάθη στην ομιλία τους. Απλά εσείς να λέτε αυτά τα γράμματα/φθόγγους σωστά όταν μιλάτε.

Κάντε στο παιδί σας ερωτήσεις που χρειάζονται αναλυτική απάντηση και όχι απλά ένα ναι ή όχι. Να το ενθαρρύνετε να κάνει και αυτό με τη σειρά του συνέχεια ερωτήσεις.

Βάλτε περιορισμούς στη χρήση της τηλεόρασης και του υπολογιστή. Χρησιμοποιείστε αυτό τον ελεύθερο χρόνο, για να μιλήσετε, να διαβάσετε και να παίξετε μαζί τους.

Μην ξεχνάτε: Επειδή εσείς γνωρίζετε το παιδί σας καλύτερα από τον καθένα, μην καθυστερείτε να ζητήσετε βοήθεια, αν αντιληφθείτε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βοηθώντας το έγκαιρα, σταματούν τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αργότερα στη συμπεριφορά, στη μάθηση, στην ανάγνωση και στις κοινωνικές σχέσεις.