Τι είναι οι γυναικολογικοί πολύποδες και πώς αντιμετωπίζονται;

Γιατί δεν πρέπει να αμελούμε την επίσκεψη στο γυναικολόγο

Ο πολύποδας είναι ένα μικρό ογκίδιο, που μπορεί να εντοπιστεί είτε στον τράχηλο της μήτρας είτε στην εσωτερική της κοιλότητα, το ενδομήτριο. Ο πολύποδας στον τράχηλο της μήτρας αποτελεί συνήθως τυχαίο εύρημα κατά την διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης και διαγιγνώσκεται από τον Γυναικολόγο κατά την διάρκεια της επισκόπησης του τραχήλου. Ο πολύποδας του ενδομητρίου διαγιγνώσκεται συνήθως κατά την διενέργεια διακολπικού έγχρωμου υπερήχου μήτρας όπου και απεικονίζεται σαν ένα μικρό μόρφωμα στην ενδομητρική κοιλότητα και συνήθως αιματώνεται.

Ο πολύποδας είναι δυνατόν να ευθύνεται για διαταραχές στον κύκλο της περιόδου και για την σταγονοειδή κολπική αιμόρροια που μπορεί να παρατηρήσει μία γυναίκα μετά από την σεξουαλική επαφή. Μία στις δέκα γυναίκες ηλικίας από σαράντα έως πενήντα ετών θα εμφανίσει πολύποδα είτε στον τράχηλο είτε στην ενδομητρική κοιλότητα. Ο πολύποδας μπορεί να ευθύνεται σε κάποιες περιπτώσεις για υπογονιμότητα ιδιαίτερα όταν βρίσκεται κοντά στις σάλπιγγες γιατί αποφράσει μερικώς το στόμιο αλλά και όταν βρίσκεται μέαα στην ενδομητρική κοιλότητα γιατί μπορεί να παρεμποδίσει την εμφύτευση εμβρύων.

Η θεραπεία είναι πάντα χειρουργική. Η γυναίκα λαμβάνει μία ήπια νάρκωση (ολική ή μέθη) και με την διαδικασία της υστεροσκόπησης ο Γυναικολόγος με την χρήση ενός εξειδικευμένου μηχανήματος αφαιρεί τον πολύποδα, που αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Παλαιότερα η αφαίρεση του πολύποδα γινόταν τυφλά με απόξεση του ενδομητρίου αλλά η μέθοδος αυτή τείνει να εγκαταλειφθεί εκτός από την περίπτωση εκείνη που ο Γυναικολόγος επιλέγει εκτός από την αφαίρεση του πολύποδα, να προχωρήσει μετά την αφαίρεση του πολύποδα και σε απόξεση του ενδομητρίου για διαγνωστικούς λόγους. Το πόρισμα είναι κατά κανόνα αρνητικό για κακοήθεια. Η αφαίρεση του πολύποδα δεν αποκλείει στην γυναίκα το ενδεχόμενο να εμφανίσει έναν νέο πολύποδα στο μέλλον, ο οποίος θα αντιμετωπιστεί εκ νέου με την ίδια διαδικασία.

Τόσο ο πολύποδας του τραχήλου της μήτρας όσο και ο πολύποδας του ενδομητρίου είναι καλοήθη μορφώματα στην πλειοψηφία τους, που απαντώνται συχνά και δεν θα πρέπει να θορυβούν τις γυναίκες. Το σημαντικό είναι οι γυναίκες από νεαρή ηλικία να επισκέπτονται το γυναικολόγο για την όποια ενόχληση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του, προκειμένου να αποφεύγουν δυσάρεστες εξελίξεις.